HOTLINE

HN: 0163 257 2242 - HCM: 0979 244 335

Tin tức

Máy dò kim loại, máy dò vàng, dò mìn thường sử dụng công nghệ cảm ứng điện từ xuyên xuống đất để phát hiện ra sự biến thiên của từ trường khi gặp một vật kim loại dưới lòng đất
Chi tiết →
Những cảnh báo quan trọng cho người sử dụng máy dò 3D Golden King DPR Pluss
Chi tiết →