HOTLINE/ZALO

HN: 0866 421 463 - HCM: 0979 244 335

MINELAB - Australia

Hãng máy dò Minelab được thành lập vào năm 1985 và là công ty hàng đầu thế giới trong lĩnh vực cung cấp công nghệ dò tìm, phát hiện kim loại, rà phá bom mìn. Cho đến nay Minelab là một nhà sản xuất lớn nhất trên thế giới về các sản phẩm máy dò kim loại cầm tay.

Trong 20 năm qua, Minelab đã giới thiệu các công nghệ tiên tiến hơn và thiết thực hơn bất kỳ đối thủ cạnh tranh trong nghành và đã đưa ngành công nghiệp phát hiện kim loại đến cấp độ mới.

Minelab có một mạng lưới các đại lý ủy quyền toàn cầu sẽ cung cấp cho khách hàng các kiến thức tốt nhất để tăng tỷ lệ khả năng thành công cho bạn trong lĩnh vực này.

THB Việt Nam tự hào là đại lý ủy quyền duy nhất của Minelab tại Việt Nam