Thật không may, các loại đất cũng có thể bị từ hóa và do đó cũng có thể được phát hiện bởmáy dò kim loại và tạo ra các tín hiệu gây trở ngại cho tín hiệu của các mục tiêu kim loại. Mức độ từ tính của đất thay đổi đáng kể. Thuộc tính từ (đất nhiễm từ tính) của đất thường được gọi là "khoáng chất". Các khoáng chất tạo ra gần như là hoàn toàn các tín hiệu X và chỉ một phần nhỏ tín hiệu R. Các tín hiệu R và tín hiệu X của một mục tiêu kim loại sâu thường ít hơn nhiều so với tín hiệu X của đất, vì vậy rõ ràng là sử dụng tín hiệu R là tốt hơn sử dụng tín hiệu X để xác định vị trí mục tiêu kim loại.

Xét về mặt địa chất, đất mới có mức độ khoáng thường yếu, ngoại trừ một số vùng đất núi lửa. Những loại đất mới thường được tìm thấy ở Bắc Mỹ và châu Âu (từ sự nạo sông băng trong thời kỳ băng hà cuối cùng và xói mòn đồi, núi vv..).

Ngược lại, bề mặt đất mà không bị xáo trộn trong một thời gian dài thường có khoáng cao, bởi vì tác động của nước, trong một thời gian dài, gây ra các hợp chất sắt để di chuyển lên bề mặt. Ví dụ, nền đất cũ của Úc, không có sông băng hoặc đồi núi bị xói mòn đáng kể gần đây. Một số loại đá hoặc cát núi lửa, được biết như là cát đen, có thể nhiễm khoáng cao.Ví dụ, trong một vài bang của Hoa Kỳ và vùng Hawaii. Những bãi cát đen (hoặc đá) được hình thành chủ yếu từ quặng sắt từ (magnetite), Oxit sắt được gọi là ferrite (phản sắt từ - vật liệu gốm, bán dẫn từ). Các điển hình này gần như là hoàn toàn tạo ra tín hiệu X và hầu như không có tín hiệu R. Chúng là khoáng nặng, đó là do chúng tập chung ở mật độ cao, và có thể được xác định (nhận dạng) bởi vì chúng bị hút mạnh vào nam châm. Những viên sỏi tròn oxit sắt từ nhỏ (có đường kính một vài mm) cũng bị hút vào nam châm. Các loại này có thể được tìm thấy trong nhiều khu vực khai thác vàng ở Úc, nhưng chúng tạo ra các tín hiệu R đáng kể.

Vì vậy, các khu khai thác vàng ở Hoa Kỳ thường khác với các khu khai thác vàng ở Úc:

   • Các loại đất ở Hoa Kỳ chủ yếu là nhiễm khoáng nhẹ nhưng trong một số khu vực có thể chứcác loại đá hoặc cát đen gần như hoàn toàn là oxit sắt từ, mà đây là vấn đề khó khăn đối với các máy dò kim loại vì chúng có thành phần X rất cao (bị hút mạnh vào nam châm).

   • Các khu khai thác vàng của Úc có đất bị nhiễm khoáng cao, nhưng rất ít cát đen hoặc các loại đá khoáng – loại mà có chứa gần như là hoàn toàn thành phần X. Các vật liệu từ tính được hình thành từ các loại sỏi nhỏ và than đá, đất sét và đất cát nói chung mà rất giàu oxit sắt từ. Tất cả các vật liệu có từ tính tạo ra mức độ các tín hiệu X cũng như R rất cao. Tỷ lệ X và R là ngẫu nhiên, và các thành phần R phát sinh từ các hạt từ tính cực nhỏ được gọi là vật liệu siêu thuận từ, được thảo luận trong phần dưới đây.

Bản quyền: maydopro.com