Thiết bị định vị cáp quang chuyên dụng THB

Thiết bị định vị cáp quang ứng dụng trong việc dò tìm định vị nhanh chóng vị trí đường dây cáp, đường ống cáp, đường ông kim loại trong lòng đất, trong môi trường không nhìn thấy, khó bị phát hiện.  Bán Máy Dò Kim Loại - Chất Lượng Cao, Cho Độ Sâu Lớn‎

Thông thường, thiết bị định vị cáp quang sẽ có hai chế độ đo độ sâu:

- Chế độ 0-5m (16ft): Đo độ sâu lớn với độ chính xác cao có thể sử dụng với các phương pháp đầu cuối của cáp, gián tiếp,  và các điểm nối.

- Chế độ 0-10m (30ft): Phép đo có độ ổn định cao, có thể ở độ sâu lớn, gần hàng rào an toàn (ở xa lộ hoặc boong tàu), hoặc tường rào kim loại.

Sản phẩm: Máy dò thế hệ mới GO-FIND của Minelab Úc