Máy dò Gepard GPR quét Rada mặt đất sử dụng sóng radar chiếu xuống mặt đất và thu nhận sự phản xạ bật lại của các tín hiệu để từ đó phát hiện sự bất thường dưới bề mặt đất.
 
Máy dò Gepard GPR quét Rada có thể tìm ở các bức tường ngầm, tầng hầm và công trình bê tông ngầm, hang động ẩn, lỗ hổng dưới đất, mồ mả và lăng mộ, các mực nước và dòng sông ngầm và nguồn nước ngầm, các đường ống chôn cất, ống dẫn và cáp điện, giếng lấp đất, hầm trú ẩn, bể tự hoại, cầu cống và đường ống thoát nước, kho tàng thất lạc, mất tích, di tích lịch sử bị chôn vùi .......
 
Nguồn: maydopro.com