Máy dò tìm kim loại khoáng sản Rover Gold-- của hãng OKM Đức không chỉ dùng để dò vàng, bạc chôn dấu mà còn dùng để phát hiện, thăm dò các loại khoáng sản của vàng, bạc và các khoáng sản khác với độ sâu 25m. Máy dò kim lọai 3D Rover Gold được thiết kế chủ yếu để cho các nhà thăm dò chuyên nghiệp để sử dụng trong các mỏ và công trường khai thác mỏ.
 
Máy dò kim loại khoáng sản Rover Gold này đã từng dò tìm kim loại khoáng sản tại các hầm mỏ khác nhau trên thế giới tại những nơi giàu vàng khoáng sản nhất thế giới.
 
Máy dò vàng Rover Gold được phát triển thêm chức năng như Quét Khoáng Sản đã góp phần làm đơn giản hóa các hoạt động cho các chuyên gia cũng như những người mới làm quen.
 
Nguồn: maydopro.com