0866 421 463

Hà Nội

0768 244 335

Hồ Chí Minh

[Mới nhất] Quy định vệ sinh an toàn thực phẩm ban hành năm 2021

Máy Dò Pro 3 năm trước 2214 lượt xem

  Vấn đề an toàn thực phẩm, dược phẩm... không chỉ được người dân quan tâm mà còn được các doanh nghiệp sản xuất đặc biệt chú trọng. Cơ quan có thẩm quyền gần đây đã thông qua các quy định mới nhất về lĩnh vực này. Cùng tìm hiểu chi tiết quy định vệ sinh an toàn thực phẩm ngay sau bài viết dưới đây.

  Các nghị định về vệ sinh an toàn thực phẩm có hiệu lực hiện nay

  Những nghị định này được đưa ra nhằm yêu cầu các đơn vị, doanh nghiệp sản xuất thực phẩm thực hiện nghiêm túc, để bảo vệ sự toàn cho người sử dụng. Có nhiều văn bản quy định (văn bản của Quốc Hội, Bộ Y tế, Bộ Công Thương, Bộ Nông Nghiệp) về an toàn thực phẩm. Trong đó, được sử dụng phổ biến nhất là: 

  Vệ sinh an toàn thực phẩm là vấn đề rất được quan tâm, do ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người sử dụng.
  Vệ sinh an toàn thực phẩm là vấn đề rất được quan tâm, do ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người sử dụng.
  • Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12. Do Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XII, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2010.
  • Nghị định số 15/2018/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm có hiệu lực thi hành từ ngày 02 tháng 02 năm 2018.
  • Công tác bảo đảm an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Công Thương, được hướng dẫn bởi Công văn 2129/BCT-KHCN năm 2018.
  • Thông tư số 47/2017/TT-BYT hướng dẫn quản lý an toàn toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống. Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2015.
  • Thông tư 43/2018/TT-BCT quy định về quản lý an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm của Bộ Công thương. Có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2019.
  • Thông tư 17/2018/TT-BNNPTNT quy định phương thức quản lý điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất kinh doanh Nông lâm thủy sản không thuộc diện cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, không thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2019.
  • Thông tư số 75/2020/TT - BTC ngày 12/8/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 279/2016/TT - BTC ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Ở đây quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm
  • Quyết định 135/QĐ-BYT năm 2019 về việc sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực an toàn thực phẩm và dinh dưỡng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế.

  Hướng dẫn về an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế

  • Thông tư 23/2018/TT-BYT quy định về thu hồi và xử lý thực phẩm không bảo đảm an toàn thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Y tế.
  • Thông tư 25/2019/TT-BYT quy định về truy xuất nguồn gốc sản phẩm thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Y tế.
  • Thông tư 48/2015/TT-BYT Quy định hoạt động kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế.
  • Quyết định 1348/QĐ-BYT năm 2016 đính chính Thông tư 48/2015/TT-BYT quy định hoạt động kiểm tra an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế.
  • Quyết định 1246/QĐ-BYT năm 2017 hướng dẫn thực hiện chế độ kiểm thực ba bước và lưu mẫu thức ăn đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống.
  • Nghị định 09/2016/NĐ-CP quy định về tăng cường vi chất dinh dưỡng vào thực phẩm.
  • Nghị định 155/2018/NĐ-CP sửa đổi quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế.
  • Quyết định 135/QĐ-BYT năm 2019 sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực an toàn thực phẩm và dinh dưỡng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế.

  Hướng dẫn về an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  • Thông tư 38/2018/TT-BNNPTNT quy định về thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
  • Thông tư 49/2013/TT-BNNPTNT hướng dẫn tiêu chí xác định vùng sản xuất trồng trọt tập trung đủ điều kiện an toàn thực phẩm
  Thông tư quy định về vệ sinh, an toàn thực phẩm
  Thông tư quy định về vệ sinh, an toàn thực phẩm 
  • Thông tư 17/2018/TT-BNNPTNT quy định về phương thức quản lý điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
  • Thông tư 08/2016/TT-BNNPTNT quy định giám sát an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản.
  • Quyết định 742/QĐ-CBTTNS-CB năm 2018 về hướng dẫn kỹ thuật về đảm bảo an toàn thực phẩm đối với các cơ sở chế biến nông sản.

  Hướng dẫn về an toàn thực phẩm thuộc quản lý của Bộ Công Thương

  • Văn bản hợp nhất 18/VBHN-BCT năm 2020 hợp nhất Nghị định quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương.
  • Thông tư 27/2016/TT-BCT sửa đổi, bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương.
  • Thông tư 43/2018/TT-BCT quy định về quản lý an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm của Bộ Công thương.
  • Quyết định 1471/QĐ-BCT năm 2016 công bố thủ tục hành chính mới về lĩnh vực an toàn thực phẩm thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Công Thương.
  • Quyết định 1325A/QĐ-BCT năm 2019 về danh mục mặt hàng (kèm theo mã HS) thực hiện kiểm tra chuyên ngành thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương.

  Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu, điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm

  • Thông tư 07/2013/TT-BNNPTNT về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về rau, quả, chè búp tươi đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong quá trình sản xuất, sơ chế.
  • Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BNNPTNT năm 2014 hợp nhất Thông tư Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm trong sản xuất Thủy sản.
  • Thông tư 03/2017/TT-BNNPTNT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất kinh doanh thủy sản.
  • Thông tư 11/2018/TT-BNNPTNT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chợ đầu mối, chợ đấu giá nông lâm thủy sản - Yêu cầu đảm bảo an toàn thực phẩm.

  Quy định về cơ sở kiểm nghiệm về an toàn thực phẩm

  • Thông tư liên tịch 20/2013/TTLT-BYT-BCT-BNNPTNT quy định điều kiện, trình tự thủ tục chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước.
  • Thông tư 40/2013/TT-BCT quy định điều kiện, trình tự thủ tục chỉ định cơ sở kiểm nghiệm kiểm chứng về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Công thương (Bãi bỏ Chương II, chương IV, chương V).
  • Thông tư 27/2016/TT-BCT sửa đổi, bổ sung Thông tư 40/2013/TT-BCT.

  Quy định về kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hoá xuất nhập khẩu

  • Thông tư 14/2015/TT-BTC Hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa; phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu.
  • Quyết định 2999/QĐ-TCHQ năm 2017 về Quy chế Kiểm định, phân tích hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.
  • Thông tư 39/2018/TT-BNNPTNT hướng dẫn kiểm tra chất lượng, an toàn thực phẩm muối nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lýcủa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
  • Công văn 906/BVTV-ATTPMT năm 2018 về thực hiện kiểm tra an toàn thực phẩm nhập khẩu theo Nghị định 15/2018/NĐ-CP.
  • Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BNNPTNT năm 2019 hợp nhất Thông tư quy định về kiểm tra, chứng nhận an toàn thực phẩm thủy sản xuất khẩu.
  • Thông tư 44/2018/TT-BNNPTNT kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm có nguồn gốc thực vật xuất khẩu.

  Chính sách của Nhà nước về an toàn thực phẩm

  • Quyết định 20/QĐ-TTg năm 2012 phê duyệt Chiến lược quốc gia An toàn thực phẩm giai đoạn 2011 - 2020 và tầm nhìn 2030.
  • Nghị quyết 43/2017/QH14 đẩy mạnh việc thực hiện chính sách pháp luật về an toàn thực phẩm giai đoạn 2016-2020.
  • Quyết định 01/2012/QĐ-TTg về chính sách hỗ trợ việc áp dụng quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản.
  • Thông tư 54/2014/TT-BNNPTNT quy định về công nhận tiêu chuẩn thực hành nông nghiệp tốt khác cho áp dụng để được hưởng chính sách hỗ trợ trong nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản.
  Cập nhật những chính sách mới nhất của nhà nước về an toàn thực phẩm
  Cập nhật những chính sách mới nhất của nhà nước về an toàn thực phẩm
  • Quyết định 01/2012/QĐ-TTg về chính sách hỗ trợ việc áp dụng quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản.
  • Thông tư liên tịch 42/2013/TTLT-BNNPTNT-BTC-BKHĐT hướng dẫn thực hiện Quyết định 01/2012/QĐ-TTg.
  • Thông tư 53/2012/TT-BNNPTNT về Danh mục sản phẩm nông nghiệp, thủy sản được hỗ trợ theo Quyết định 01/2012/QĐ-TTg.

  Các văn bản chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, địa phương về công tác đảm bảo an toàn thực phẩm

  • Chỉ thị 08-CT/TW năm 2011 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới.
  • Kết luận 11-KL/TW năm 2017 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 08-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới.
  • Chỉ thị 34/CT-TTg năm 2014 tiếp tục đẩy mạnh công tác đảm bảo an toàn thực phẩm và phòng chống ngộ độc thực phẩm trong tình hình mới.
  • Chỉ thị 13/CT-TTg năm 2016 về tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm.
  • Chỉ thị 2956/CT-BNN-QLCL năm 2016 về tăng cường kiểm soát lạm dụng hóa chất, phụ gia trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản.
  • Chỉ thị 26/2014/CT-UBND tăng cường giải pháp nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
  • Chỉ thị 19/CT-UBND năm 2016 về tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

  Quy định xử lý vi phạm hành chính, hình sự, thanh tra về lĩnh vực an toàn thực phẩm

  • Nghị định 115/2018/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm.
  • Tội vi phạm quy định về an toàn thực phẩm trong BLHS (Điều 317).
  • Quyết định 47/2018/QĐ-TTg về thí điểm triển khai thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm tại huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và xã, phường, thị trấn thuộc huyện, quận, thị xã, thành phố của 09 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (Hiệu lực 10/01/2019).

  Xem thêm: [Giải đáp] Có được mang đồ kim loại lên máy bay không?

  Máy dò kim loại trong thực phẩm - trợ thủ đắc lực cho doanh nghiệp sản xuất thực phẩm

  Các đơn vị, doanh nghiệp sản xuất thực phẩm phải tuân thủ đúng về thành phần, hàm lượng các chất theo quy định. Đặc biệt, phải chú trọng phát hiện các mảnh kim loại bị lẫn trong sản phẩm. Đây là khâu bắt buộc phải có tại các nhà máy sản xuất thực phẩm hiện nay. 

  Để đáp ứng nhu cầu rà tìm kim loại trong hàng trăm tấn thực phẩm mỗi ngày, các doanh nghiệp hiện nay đều sử dụng máy dò kim loại trong thực phẩm. Những thiết bị này cho phép phát hiện nhanh chóng, chính xác, đảm bảo được hiệu suất làm việc chung của cả dây chuyền.  

  Sử dụng máy dò kim loại trong thực phẩm giúp doanh nghiệp phát hiện kim loại nhanh chóng và chính xác
  Sử dụng máy dò kim loại trong thực phẩm giúp doanh nghiệp phát hiện kim loại nhanh chóng và chính xác

  Máy dò kim loại trong thực phẩm, dược phẩm thường được đặt ở cuối dây chuyền sản xuất. Ngày nay, các máy dò kim loại trong thực phẩm được trang bị thêm tính năng tự loại bỏ thực phẩm khi phát hiện chúng có lẫn kim loại bên trong.  

  THB là đơn vị phân phối các máy dò kim loại có tuổi đời hơn 10 năm trên thị trường. Chúng tôi tự hào luôn cập nhật các mẫu sản phẩm mới nhất để gửi đến khách hàng. Không chỉ đa dạng về sản phẩm, giá thành tại THB cũng luôn tốt nhất thị trường do hàng được nhập trực tiếp từ nhà sản xuất. Đội ngũ kỹ thuật của THB cũng đứng đầu về chuyên môn và luôn chăm chút khách hàng kỹ càng từ điều nhỏ nhất. 

  Nếu doanh nghiệp của bạn đang cần mua máy dò kim loại trong thực phẩm, hãy tham khảo các sản phẩm máy dò kim loại do THB phân phối tại maydopro.com hoặc gọi tới hotline 0866 421 463 - 0979 244 335 để được tư vấn chuyên sâu.  

  2214 lượt xem, Like và chia sẻ nếu thấy thích nhé !!
  Bài viết liên quan

  0 Đánh giá sản phẩm này

  Chọn đánh giá của bạn